APRIMAR - Definiția și sinonimele aprimar în dicționarul Spaniolă

Slimming em ingles semnificație

Funeriu, Professor Ph. Linguistic tools and poetic expressivity Indo-European linguistics. Theory and method of research. A Romanian-English perspective. A hermeneutic perspective. Rosetti Institute of Linguistics, Bucharest University Abstract: The condition of the language is a subject of fairly broad interest. In Romania, any discussion regarding some breaching of the norms, or the massive presence of Anglicisms or vulgar terms, slimming em ingles semnificație likely to stir passions.

Linguistic variation and change are natural phenomena, described objectively by linguists, but perceived, in most cases, negatively by ordinary speakers. Present-day tendencies in the Romanian language are, to a large extent, manifestations of more general tendencies, common for numerous languages. Today, three global factors have an impact on the linguistic evolution slimming em ingles semnificație Romanian: a the influence of English; b the influence of communication by electronic media; c a narrowing of the gap between educated and popular language, between writing and speaking.

coco slimming dream review

In the dynamics of a living language, change is inevitable and, basically, inoffensive. The concern of our contemporaries, nevertheless, is important: attitudes and assessments balance out and moderate evolutions that are too fast, preserving the natural dependence on cultural factors.

Keywords: language change, prescriptivism, globalization, Anglicisms, electronic media 1. Starea limbii e o temă de interes destul de larg; cel puţin în spaţiul românesc, orice discuţie despre nerespectarea normelor, despre prezenţa masivă în comunicare a anglicismelor sau a termenilor vulgari are şanse să trezească pasiuni şi să provoace judecăţi definitive.

Domină, mai ales, sentimentul de criză şi lamentaţiile despre decăderea limbii, Linguistics formulate în mai multe versiuni: degradare, boală, stricare 1 etc. A deplânge degradarea limbii e, însă, o temă pe care o găsim în diferite culturi, în orice secol, la fel de frecventă şi de repetitivă ca tinerii din ziua de azi şi evocând un mit al epocii de aur 2.

pierderea în greutate brățară de recompensă

Ca tema să fie tratată raţional şi întemeiată istoric, ar trebui stabilit dacă într-adevăr limba a fost, în trecut, mai puţin degradată, mai sănătoasă.

De cele mai multe ori, reperul e înşelător: vorbitorii se raportează la o imagine idealizată sau parţială, confruntă realitatea de azi cu un ideal sau cu un eşantion de limbă propus de şcoală, provenind din teatru, din autorii clasici etc. Variaţia şi schimbarea lingvistică sunt fenomene fireşti, descrise cu obiectivitate de lingvişti, dar percepute în manieră preponderent negativă de vorbitorii obişnuiţi. Atitudinea acestora faţă de limbă are explicaţii psihologice: nimănui nu-i place să participe la un joc în care regulile se schimbă pe parcurs.

Pentru nevoia umană de stabilitate, este îngrijorătoare în primul rând lipsa controlului: resimţită şi atunci când regulile sunt schimbate, treptat, de câteva milioane de jucători prin modă şi tendinţele limbii vorbitedar mai ales când sunt substituite dintr-o dată de arbitri prin modificarea explicită a normelor oficiale. E drept, există slimming em ingles semnificație viziunea opusă, conform căreia o limbă evoluează, devine tot mai bogată, subtilă, complexă etc.

Evaluarea limbii atitudinile vorbitorilor faţă de limba lor: evaluările, preferinţele, ceea ce ei consideră bun sau rău, frumos sau urât, oportun sau inoportun contribuie la schimbarea lingvistică, încurajând sau îngrădind tendinţe deja iniţiate.

Traducerea «por» în 25 de limbi

Atunci când se vorbeşte despre inovaţii şi tendinţe în evoluţia unei limbi, referentul nu este totdeauna evident. Pentru mulţi vorbitori, există doar o limbă adevărată : cea cultivată, supusă normelor, relativ stabilă şi 1 Numeroase metafore ale decăderii lingvistice, comune mai multor culturi şi folosite ca argumente în sprijinul unor programe puriste, au fost trecute în revistă de Thomas As a general rule in language matters, the past is believed to be pure and innovation is often suspected of corruption Spolsky 22 ; This morbid concern for the health of English is not new Aitchinson 15 ; cf.

BaileyBattistella etc.

10 zile pierde burta gras

Restul limba populară, vorbită, spontană nu contează chiar dacă ei înşişi o utilizează, în diferite grade şi în anumite circumstanţe : e o non-limbă, o succesiune de greşeli. În disputele pe teme lingvistice, se susţine uneori că anumite cuvinte, sensuri sau construcţii gramaticale nu există pentru că nu sunt cuprinse în dicţionare şi gramatici.

Teo (teocyp13) - Profile | Pinterest

Lingviştii, în schimb, se interesează în mod special de ceea ce se plasează în afara normei: de limba vie, în schimbare, dinamică.

Pentru specialişti, toate varietăţile limbii sunt la fel de justificate, iar abaterile faţă de limba standard pot fi, de fapt, norme interne, neexplicite, ale uzului popular. În polemică deschisă cu excesele normative ale cultivatorilor limbii, lingvistica descriptivă modernă a exagerat uneori în direcţia contrară, negând orice valoare tradiţiei normative 3. Limba de cultură nu e un scop în sine, nu e singura ipostază validă a unei limbi, ceea ce nu înseamnă că i se poate nega necesitatea, justificată atât în plan practic ca instrument stabil de comunicare, ca zonă de intersecţie a diferitelor variante ale limbiicât şi în plan simbolic: pentru că oferă, ca şi sistemul politeţii sau codul vestimentar, diferenţierea care conferă prestigiu, prin practici plasate deasupra uzului cotidian şi uneori chiar în dezacord cu acesta.

Starea actuală a limbii române nu poate fi înţeleasă în absenţa unei perspective istorice. Româna e o limbă care a primit mai multe straturi de influenţe slavă, greacă, turcă etc. Unitatea şi stabilitatea sunt achiziţii relativ recente şi adesea e de ajuns o rapidă cercetare istorică pentru a descoperi că abaterea de azi nu e totdeauna o inovaţie, ci mai curând rezultatul faptului că norma 3 One can choose to obsess over prescriptive rules, but they have no more to do with human language then the criteria for judging cats at a cat show have to do with mamalian biology Pinker Linguistics modalități de a pierde știința în greutate s-a impus niciodată cu adevărat 4.

În aspectul actual al limbii române, unele note specifice ţin mai ales de vechi tensiuni prea puţin conştientizate şi rezolvate între registrul popular şi cel cult. În ultimele decenii s-a petrecut, insesizabil, o schimbare în sistemul de codificare a limbii cf.

Gavin : în perioada regimului comunist, a funcţionat un sistem centralizat de normare unică, instituţionalizată şi autoritară; cenzura, controlul integral al comunicării publice au creat impresia unei limbi perfecte, corecte, unitare.

Dupăinstituţiile normative Academia, în primul rând au continuat să se comporte ca şi când această autoritate ar fi fost neştirbită, deşi în prezent norma reală se stabileşte mai curând prin confruntarea şi concurenţa dintre mai multe centre de prestigiu şi de acţiune culturală editurile, de exemplu, reflectând adesea şi identităţi regionale. Tendinţele actuale ale limbii române 5 sunt în parte manifestări ale unor tendinţe mai generale, comune mai multor slimming em ingles semnificație.

Trei factori globali au în prezent incidenţă asupra evoluţiei lingvistice a limbii române: a influenţa englezei; b influenţa comunicării prin mijloacele electronice; c apropierea dintre cult şi popular, dintre scris şi vorbit. Influenţa englezei ca limbă a globalizării, a comunicării internaţionale, a ştiinţelor şi deopotrivă a divertismentului, e un fenomen general, care s-a manifestat în ultimele două decenii cu mai mare intensitate în ţările din Estul Europei în măsura în care acestea nu trecuseră prin valul de anglicizare al ţarilor din Vest, de după al doilea război mondial 6.

Influenţa engleză e foarte mare în anumite zone ale limbii în limbajul informatic, economic, politic, în industria divertismentului, 4 V. În ultimii ani, rezultatele unor cercetări extinse şi detaliate asupra dinamicii limbii au fost cuprinse în Pană Dindelegan, V. Reacţia la această influenţă e relativ moderată: atât specialiştii, cât şi vorbitorii obişnuiţi critică excesul, dar acceptă componenta necesară a fenomenului, reprezentată mai ales de slimming em ingles semnificație termenilor tehnici, care denumesc noţiuni noi sau prin care se evită perifraze complicate.

Welcome to Scribd!

Încercările de restrângere a influenţei engleze prin traducere, prin căutarea de echivalente calc semantic nu au avut succes nici la nivel oficial, nici în rândurile publicului mai larg, stârnind mai curând reacţii ironice.

Această atitudine are o întemeiere istorică adesea adusă în discuţie, conştient, chiar de vorbitori în experienţa istorică a perioadelor de împrumuturi masive, care au fost asimilate pe rând, fără a schimba în mod esenţial sistemul limbii: influenţa turcească şi grecească din secolele al XVII-lea-al XVIII-lea, ori cea slimming em ingles semnificație din secolul al XIX-lea, comparabile cu anglicizarea actuală, au sfârşit prin a îmbogăţi limba mai ales din punct de vedere slimming em ingles semnificație, fără a-i afecta structura gramaticală.

De altfel, de multe ori anglicismul de azi substituie tot un împrumut, mai vechi şi asimilat între timp: nu se mai cere bere la halbă, ci la draught înlocuindu-se un germanism mai vechi cu un anglicism recent; banii peşin turcism intrat în uzul popular devin cash.

Valoarea simbolică a anglicizării este inevitabilă: mulţi termeni sunt dublaţi de echivalentele lor semantice, diferenţiate doar prin conotaţiile modern, actual, occidental de exemplu, seriei sinonimice din care fac slimming em ingles semnificație serviciu şi slujbă i se adaugă job.

Există totuşi contraexemple faţă de tendinţa de a prefera împrumutul slimming em ingles semnificație ca atare: circulă astăzi şi un număr mare de calcuri după engleză, care trec neobservate de majoritatea vorbitorilor. Ipostaza cea mai răspândită a acestui fenomen este un fel de re-împrumut, constând în adăugarea de sensuri din engleză unor cuvinte cultisme de origine latină care pătrunseseră în română, în urmă cu aproximativ un secol, cu forma şi 17 Linguistics sensurile din franceză. S-au grefat sensuri noi din engleză asupra unor termeni ca expertiză sensul vechi: investigare, cercetare ; sensul nou: experienţălocaţie sensul vechi, foarte limitat: chirie ; sensul nou: plasare, poziţie, loca aplica, a vârsta black burn burn burner, patetic etc.

Inovaţiile de acest tip reflectă în primul rând o ruptură, mai profundă, între generaţii: de la francofonia şi francofilia culturală de acum două decenii, s-a trecut la o aproape totală ignorare a limbii franceze, la un viraj brusc spre anglofonie.

Calcul funcţionează şi în sintaxă strident pentru lingvişti, care constată schimbări de regim, construcţii noi dar neobservat de majoritatea vorbitorilor pe cât de vizibil e lexicul, care trezeşte mari pasiuni, pe atât de discretă e sintaxa.

APRIMAR - Definiția și sinonimele aprimar în dicționarul Spaniolă

Provin din engleză construcţii actuale de tipul a oferta pe cineva cu ceva la pasiv: X a fost ofertat de Yprobleme adresate, copii abuzaţi etc. S-a observat, totuşi, că răspândirea englezei poate fi interpretată şi ca instrument al unei globalizări în care persistă originile latine ale culturii europene 8 : o ilustrează, printre altele, marca de superlativ super de origine latină slimming em ingles semnificație devenită, prin limbajul tinerilor, o formă de acord şi aprobare comună în pronunţii diferite multor limbi actuale.

Sintetizând într-o formă inevitabil simplificatoare un fenomen foarte complex 9, putem spune că anglicismele actuale trec printr-un proces de adaptare morfologică extrem de rapid: substantivele capătă slimming em ingles semnificație de plural pluralul bodyguarzi, de exemplu, a fost acceptat de DOOM 2verbele intră în tiparul cult cu infinitivul în -a şi sufixul de prezent -ez a 7 În cazul lui confort şi confortabil, presiunea englezei nu modifică doar structura semantică adăugând semnificaţia sprijin, încurajare, consolare ci şi, slimming em ingles semnificație unii vorbitori, ortografia: termenii apar uneori în forma neconformă regulilor româneşti comfort şi comfortabil.

Asemenea schimbări se produc spontan şi inevitabil, impuse de morfologia românei; fără ele, cuvintele nu ar putea fi utilizate în enunţ.

Unele cuvinte, mai puţine, rămân invariabile şi tind chiar să fixeze un tipar al juxtapunerii situaţie horror. Spontană şi inevitabilă e şi adaptarea fonetică minimală şi parţială, care transpune sunetele foarte apropiate în echivalentele lor din română, păstrându-le ceva mai fidel pe cele mai îndepărtate.

Aspectul ortografic al anglicismelor este conservat chiar atunci când transcrierea în sistemul ortografic românesc nu ar ridica nicio problemă.

studenții stanford pierderea în greutate

Astfel, într-o limbă care a asimilat grafic şi fonetic multe franţuzisme abajur, voiaj, şofer şi chiar anglicismele mai vechi meci, gem, slimming em ingles semnificație păstrează astăzi formele de origine: cool, look, leadership etc. Unele anglicisme sunt deja pragmaticizate, au devenit instrumente conversaţionale aşa cum s-a întâmplat, în trecut, cu turcisme ca barem, taman, sadea, sau cu franţuzisme ca deja, apropo, mersi : acordul e marcat prin forma OK, o greşeală prin interjecţia ups, circumstanţialele pe loc imediat şi tot timpul permanent sunt substituite obsesiv de instant şi nonstop etc.

Dovada cea mai clară a asimilării anglicismelor, a integrării lor în sistemul limbii, e, pe lângă adaptarea morfologică prin integrarea în tiparele dominante de flexiuneproductivitatea lor lexicală, capacitatea de a-şi dezvolta familii lexicale. Cele mai multe cuvinte intră în procese derivaţionale accelerate, ca în cazul substantivului blog a cărui familie lexicală cuprinde termeni ca a bloga, a blogui, a blogări, bloguire, blogist, blogherist, blogistic, bloggeristic, blogism, bloggerism, bloguţ, bloguşor, blogărel, blogărime, blogăreală etc.

În fine, există şi un reglaj intern: fără impuneri oficiale, termenii împrumutaţi pot fi înlocuiţi spontan, după o vreme, de echivalentele lor româneşti: verbul a downloada e concurat de un neutru a descărca şi de o semitraducere glumeaţă: a da jos; developper e adesea substituit de dezvoltator, de poşta electronică etc.

Uploaded by

A doua sursă majoră de schimbări în limba contemporană este comunicarea în mediul electronic. Aparent, aceasta s-ar subsuma primei direcţii evocate: s-a crezut, la începuturi, că spaţiul virtual va fi unul de globalizare şi de impunere a englezei.

Lista principalelor căutări efectuate de utilizatori pentru accesarea dicționarului nostru online înSpaniolă și cele mai întrebuințate expresii cu cuvântul «aprimar». Implementarea acestuia se bazează pe analizarea frecvenței de apariție a termenului «aprimar» în sursele digitalizate tipărite în Spaniolă între anul și până în prezent. Cărți în legătură cu aprimar și extrase din aceasta pentru a furniza contextul de întrebuințare al acestuia în literatura Spaniolă.

Evoluţia fenomenului a dovedit, dimpotrivă, că internetul poate spori afirmarea diversităţii: oferă spaţiu de cunoaştere pentru limbi pe cale de dispariţie, pentru variante regionale, chiar argotice tot aşa cum asigură accesul la texte clasice, la dicţionare academice, ediţii princeps etc.

Într-un mediu extrem de extins, internetul face posibilă comunicarea transversală, la mare distanţă, dar se pare că majoritatea schimburilor verbale se petrec în continuare în micile comunităţi, în limba sau dialectul locului.

Contribuţia la anglicizare este deci doar o parte, nici măcar cea mai importantă, a influenţei noilor medii. Celelalte efecte ale internetului ar fi legate de a depozitul uriaş de informaţie; b tipul nou de lectură în salt, superficială dar cu mai multe conexiuni; c accesul larg la exprimarea în scris, persistentă; d tipul nou de comunicare scrisă, în condiţii apropiate de ale dialogului oral, dar şi cu constrângeri tehnice suplimentare.

  1. На этот раз они бежали не сворачивая, пока не оказались внутри крыла.
  2. Даже если нас ждет удача, мне необходимо время на размышления.
  3. У меня здесь были другие дела.
  4. Tatuaje ideas in | idei tatuaje, tatuaj minuscul, tatuaje femei
  5. POR - Definiția și sinonimele por în dicționarul Spaniolă
  6. Cafenea pierde in greutate

Mediul virtual asigură tuturor accesul la informaţii pe care burner de grăsime sfd mai mulţi nu aveau cum sau nu erau obişnuiţi să le caute.

Numărul utilizatorilor care accesează site-urile româneşti cu dicţionare on-line general, de sinonime, de neologisme, etimologic etc.

Tot aşa, numărul celor care scriu pe bloguri, forumuri, liste de discuţii, comentarii la articole este mult mai mare decât al indivizilor care ar fi avut acces la spaţiul public prin poşta redacţiei, eventual, sau prin tipărirea unui volum autofinanţat cu câteva decenii în urmă.

În procesul slimming em ingles semnificație redactare, creşte posibilitatea slimming em ingles semnificație, a corectării, dar scade nevoia interioară de a o face în măsura în care textele se pot publica oricum. Scrisul rapid, fără recitire, aşa numitul oral-scris al chatului, al messengerului sau al sms-urilor Crystal, influenţează practicile curente ale comunicării, având o serie de consecinţe, mai ales ortografice şi sintactice, asupra limbii actuale.

Regulile de ortografie şi de punctuaţie sunt încălcate, dar ar fi greşit să credem că în comunicarea electronică spontană s-a instalat aleatoriul absolut.

Se renunţă la virgulă, de multe ori, nu însă la punct, iar punctele de suspensie devin mult mai frecvente, pentru a nota fragmente incomplete de enunţ, o sintaxă bazată pe suspensie. Primii observatori ai acestei forme de comunicare au fost impresionaţi şi de încercarea de a recupera contextul unei conversaţii faţă în faţă, transmiterea emoţiilor de către mimică, gest şi intonaţie prin aşanumitele emoticoane; rolul acestora nu este însă atât de mare pe cât s-ar putea crede şi nu dispensează de recursul la formele tradiţionale de indicare a componentei afective a mesajului.

Riscul cel mai mare al acestor forme de comunicare e că separă scrisul de practica recitirii şi a revizuirii, transformă regulile de punctuaţie în recomandări opţionale şi, mai ales, răspândesc un model de text destructurat, fragmentar.

Deschiderea către oralitate permite amestecul stilistic destul de şocant specific celei de-a treia mari direcţii contemporane. Apropierea dintre scris şi vorbit este legată de o evidentă democratizare a comunicării publice în general şi a scrisului în particular, consecinţă mai veche a alfabetizării de masă, mai nouă a mijloacelor electronice dar şi a extinderii mass-mediei către o accesibilitate tot mai mare către un public tot mai numeros.

E o mişcare de du-te-vino, în care discursul public coboară în zona colocvialului, chiar a vulgarului, iar vorbitorii îşi inserează fără reglare de registru propria voce în polifonia generală.

Nivelarea registrelor face ca termeni iniţial argotici tun, şpagă, ţeapă să intre în uzul curent, slimming em ingles semnificație structuri populare să fie prezenţe constante care neprecedat de pe sau să se extindă contagios decât în construcţii afirmative în discursul public.

Interferenţa limbajelor nu conduce totuşi la omogenizare, pentru că i se opun anumite tendinţe de sens contrar, care accentuează diferenţele de registru.

De fapt, în perioada actuală există două direcţii ale variaţiei lingvistice, două tipuri de tendinţe: populare spontane, vechi sau inovatoare şi culte excese de hipercorectitudine, provocate tocmai de refuzul tendinţelor populare. Uneori, cele două tipuri de tendinţe sunt chiar simetric contrare: limbajul popular înlocuieşte formele de genitiv-dativ flexionar prin construcţii cu la 21 Linguistics scriu la o prietenă, din cauza la o vecinăîn vreme ce limbajul cult extinde folosirea dativului chiar în situaţiile în care normală este construcţia prepoziţională de exemplu: indiferent situaţiei.

Şi în acest caz, constatăm că imaginea pe care o au vorbitorii despre limbă şi normă are consecinţe asupra schimbării lingvistice.

"Рискуя своей жизнью, - напомнила она себе, - он спас их от истребления". Ум ее наполнили новые картинки. Дело происходило в зоопарке октопауков сразу же после появления на свет мирмикотов, вылупившихся из манно-дынь, которые Ричард доставил из Нью-Йорка. Невзирая на четкость, Николь не следила за ними пристально.

E destul de stranie sensibilitatea excesivă a vorbitorilor actuali culţi faţă de componenta estetică a limbajului, manifestată în oroarea faţă de presupuse cacofonii.

De la an la an, lista situaţiilor în care se percep cacofonii creşte; teama de cacofonie provoacă distorsionări ale enunţului, apariţia de combinaţii nemotivate sintactic, dar care se răspândesc rapid secvenţa ca şi, readucerea în uz a unor forme învechite precum.

Conflictul dintre tendinţe se poate urmări, în mod tipic, în statutul diminutivelor, mai exact în extinderea actuală a diminutivării. Structural, româna ca şi alte limbi romanice italiana, spaniola permite foarte uşor diminutivarea, care nu e limitată la substantiv şi nici la valoarea denotativă mai mic ; mijloc de transmitere a conotaţiilor afectuoase sau ironicdepreciative, dar şi mijloc de gradare şi de atenuare discursivă, diminutivarea e foarte prezentă în româna populară.

A fost respinsă de norma cultă cu argumente raţionaliste şi estetice, dar probabil şi sub influenţa modelului francez Zafiu, ; astăzi revine pierdere în greutate silver coloidal forţă, fie prin derivate care pătrund în registrul standard mămică, filmuleţ, animăluţfie ca marcă pragmatică de atenuare şi politeţe minuţel, bonuleţ, facturică.

Se petrec şi schimbări sociolingvistice în codul politeţii: de altfel, slimming em ingles semnificație nu e foarte stabil, oscilând permanent între un pol cult şi unul popular, fiecare cu norme şi formule proprii.

Никки стояла возле мальчишек, внимательно прислушиваясь к спору. - Мальчики, мальчики, - окликнула детей Наи. - Прекратите. если вы не можете обойтись без ссор, ступайте в дом.

Acestora li se adaugă astăzi alte modele, sub influenţe exterioare sau produse de evoluţii interne, difuzate de mass-media şi în mod special de mesajele publicitare: schimbările privesc, de exemplu, raportul dintre adresarea cu tu şi cea cu dumneavoastră sau încercarea de transformare a colocvialului bună! O serie de tensiuni apar şi în feminizarea numelor de profesii: sistemul limbii le permite, cu mare uşurinţă profesoară, directoare, preşedintă ; norma cultă le respinge, 10 Într-un clip publicitar recent, personajul masculin îi salută prin formula Bună!

Traducerea «aprimar» în 25 de limbi

O serie de tendinţe morfosintactice ilustrează latura socială a raportării la limbă ca factor de promovare sau stigmatizare. Tendinţele populare se manifestă în marcarea puternică a categoriilor gramaticale prin modificarea formei cuvântului şi prin redundanţă; tendinţele culte reduc la minimum modificările formale dovedind fidelitate etimologică şi preferă non-redundanţa raţionalizarea mijloacelor.

În româna actuală, se manifestă pe de o parte tendinţa de adaptare, analogie şi acord de exemplu, a substantivului comun massmedia, a cărui încadrare în uz ca feminin singular a fost validată de DOOM 2 : mass-media româneascăpe de alta, tendinţa de menţinere, chiar împotriva normei, a diferenţierii etimologice statutul de neutru plural: mass-media româneşti.

Perioada timpurie și pierderea în greutate în domeniul evoluţiei limbii sunt foarte riscante; s- ar putea chiar alcătui o colecţie de umor slimming em ingles semnificație din profeţiile care s- au dovedit total greşite asupra succesului sau insuccesului unei forme sau a unei tendinţe.

În măsura în care sunt preluate şi răspândite de mai mulţi vorbitori, inovaţiile din limbă, chiar cele considerate greşeli şi criticate aspru de instanţele normative, sunt explicabile şi, de fapt, necesare. Moda însăşi e o necesitate psihologică, aşa cum sunt şi clişeizarea sau redundanţa. Jocul social al utilizării limbii presupune totuşi şi necesitatea rezistenţei, a opoziţiei faţă de inovaţii. Complexitatea situaţiei a fost revelată, acum câţiva ani, de un episod semnificativ al confruntării dintre normă şi uz.

Dicţionarul normativ apărut în sub egida Academiei DOOM 2 a făcut, printre altele, anumite concesii uzului popular, acceptând în limba standard câteva variante morfologice considerate înainte simple greşeli. În ciuda tendinţei actuale de apropiere dintre registrul popular şi cel cult, reacţia vorbitorilor faţă de reglementările permisive a fost preponderent negativă cf.

academia mea de scădere în greutate

Vintilă-Rădulescu În dinamica unei limbi vii, al cărei sistem nu poate să nu rămână funcţional şi adaptat la necesităţile comunicative ale vorbitorilor, schimbările sunt inevitabile şi, în fond, inofensive.

Linguistics Îngrijorările contemporanilor au totuşi rostul lor, pentru că atitudinile şi evaluările moderează şi echilibrează evoluţiile prea rapide, menţinând limba în dependenţa ei firească de factorii culturali. Avram, Mioara,Consideraţii asupra dinamicii limbii şi asupra studierii ei în româna actuală, în Gabriela Pană Dindeleganp Bailey, Richard W. Battistella, Edwin L.