Anuarul Arhivelor Muresene 2012

Go365 provocarea pierderii în greutate

Boar jr.

Sursele cercetării arhondologice în arhivele romano-catolice din Transilvania………………………………………………………………… Werbekreises ZeitraumTerritorialwerbekreises Zeitraum Pierdere în greutate sprayys Paradigme ale schimbării…………………… BAICU …………………………………………….

IOAN …………………………………. Vedea lumina tiparului prima publicaţie de specialitate a arhiviştilor mureşeni şi printre primele şi puţinele publicaţii de acest gen din acea perioadă, editată de către o structură judeţeană a Arhivelor Naţionale. Iată go365 provocarea pierderii în greutate scriam în editorialul intitulat LA ÎNCEPUT DE DRUM: Suntem conştienţi de greaua misiune pe care ne-am asumat-o dar avem ferma convingere că în ciuda greutăţilor materiale, pe care le traversează instituţia noastră, vom reuşi să publicăm ritmic acest anuar, care să fie o oglindă a activităţii arhivistice româneşti.

Am reuşit să publicăm doar 5 volume din anuar în perioada În ciuda optimismului cu care am demarat acest proiect, greutăţile materiale ne-au învins iar apariţia publicaţiei a fost din păcate suspendată.

burner de grăsime lean pentru revizuirea ei pierde 15 grasimi

Iată că după go365 provocarea pierderii în greutate ani de la apariţia primului număr şi după şapte ani de la ultimul număr care a văzut lumina tiparului, am hotărât reluarea publicării SERIEI NOI a Anuarului Arhivelor Mureşene, apariţia acestuia făcându-se cu girul unui Consiliu Ştiinţific din care fac parte personalităţi marcante ale istoriografiei româneşti şi nu numai, academicieni, profesori universitari, cercetători, arhivişti cărora le mulţumim pentru onoarea pe care ne-au făcut-o acceptând să facă parte din acest consiliu, precum şi cu sprijinul financiar al unor sponsori generoşi, cărora le mulţumim încă odată şi pe această cale.

Vom păstra structura care s-a cristalizat în cele 4 numere anterioare. Vom avea o rubrică de Arhivistică, una de studii bazate pe go365 provocarea pierderii în greutate de arhivă, vom publica documente inedite de arhivă, recenzii şi prezentări de publicaţii de specialitate. Este un proiect menit să cinstească memoria truditorilor, de multe ori anonimi din arhive, care au purces la adunarea documentelor, la păstrarea cestora, la inventarierea acestora şi punerea lor la dispoziţia cercetării ştiinţifice.

Fără munca lor mulţi cercetători nu ar fi putut elabora lucrări fundamentale în domeniul istoriei naţionale.

La rândul lor, aceşti arhivişti erau unii adevăraţi erudiţi, cercetători ai istoriei, cunoscători ai limbilor şi paleografiilor documentelor păstrate în arhivele româneşti şi uneori şi străine. Acestea fiind zise, să fie într-un ceas bun! This was the first specialized publication of the Mures archivists and among the first and few of its kind in that period, published by a county branch of the National Archives.

Here is a fragment of my editorial STARTING OUT in its first issue: We are aware of our difficult mission but we are also convinced that, despite the material difficulties experienced by our institution, we will be able to publish this yearbook periodically and make it a mirror of Romanian archival activities.

We were able to publish 5 issues between and However, despite the optimism of the beginning, material difficulties led to our publication being suspended. Now, 10 years after the publishing of its first issue and seven years since its last, we have decided to resume the publishing of the NEW SERIES of the Yearbook of the Mures Archives, under the supervision of a Scientific Council including reputed 8 Anuarul Arhivelor Mureşene - Serie Nouă historians, members of the Academy, professors, researchers, archivists, whom we hereby thank for honoring us with their presence as members of the Council.

We are also grateful for the financial support of our generous sponsors We will keep the structure of our previous 4 issues.

We will have one section on archival science, one of studies based on archival records. We will include previously unpublished archival records, reviews and information on specialized publications. These will later be published in a book bearing the same title. It is a project meant to honor the memory of those who have toiled, often anonymously, in the archives, gathered records, kept and inventoried them and prepared them for research.

Many of the tăiați grăsimea saturată pierdeți în greutate works of national history would not have been go365 provocarea pierderii în greutate without their work. These archivists themselves were truly erudite, competent researchers of history, experts in the languages and paleographies of documents kept in Romanian and foreign archives.

That being said, may this be a good new beginning!

  • De exemplu, atunci când îți îndeplinești obiectivul zilnic de mers pe jos, primești 50 de puncte de îngrijire.
  • Многие космоплаватели овладели этой способностью именно вторичным образом, если воспользоваться твоим словом, а не самостоятельно научились летать в пространстве.
  • Fii plătit pentru a merge: 40 + moduri Creative de a face $pe lună sau mai mult | Hi-Tech
  • Calaméo - Anuarul Arhivelor Muresene

Damals erschien die erste Fachveröffentlichung der Neumarkter Archivare und eine der wenigen derartigen Publikationen jener Zeit, die von einer Kreisbehörde der Nationalarchive herausgebracht wurde. Wir sind uns der schweren Aufgabe voll bewußt, die wir übernommen haben, aber wir sind auch der festen Überzeugung, daß wir trotz der materiellen 9 Anuarul Arhivelor Mureşene - Serie Nouă Schwierigkeiten, in denen sich unsere Istitution derzeit befindet, dieses Jahrbuch rhythmisch veröffentlichen können, damit es ein Spiegelbild der Tätigkeit der rumänischen Archivare sein wird Dieses Jahrbuch ist das Ergebnis der Verbindung der Begeisterung der jungen Generation von Archivaren aus der Zeit nach der Wende vonvon denen viele in der im Jahre gegründeten Bukarester Fakultät für Archivwissenschaft ausgebildet wurden, mit der Erfahrung und der Reife der Archivare, die ihre Tätigkeit viel früher begannen.

Es gelang uns nur fünf Bände dieses Jahrbuches in den Jahren — Obwohl wir voller Optimismus dieses Vorhaben begonnen hatten, überwanden uns die materiellen Schwierigkeiten und leider mußte die weitere Veröffentlichung unterbrochen werden. Zehn Jahre seit dem Erscheinen des ersten Bandes und fünf Jahre seit dem letzten herausgebrachten Band haben wir die Wiederaufnahme der Veröffentlichung einer neuen Folge des Jahrbuches der Archive des Kreises Mureş beschlossen.

Das Erscheinen dieses Jahrbuches erfolgt mit der Bürgschaft eines Wissenschaftlichen Beirates, dem bedeutende Persönlichkeiten der rumänischen Historiographie angehören, Akademiemitglieder, Hochschulprofessoren, Forscher und Archivare.

All diesen danken wir für die Ehre, die sie uns erwiesen haben, indem sie die Mitgliedschaft in diesem Beirat angenommen haben, ebenso danken wir auch auf diesem Wege für die finanzielle Hilfe von großzügigen Spendern.

Siehe ihre Liste am Ende dieses Bandes. Wir werden die Struktur bewahren, die sich in den bisherigen vier Ausgaben herausgebildet hat. Wir werden eine Rubrik Archivwissenschaft haben, eine weitere mit Abhandlungen die auf Grund von Archivdokumenten verfaßt sind, wir werden ungedruckte Urkunden veröffentlichen, Buchbesprechungen und Vorstellungen von Fachpublikationen. Diese Biographien sollen später in einem Band mit dem gleichen Titel veröffentlicht werden.

Unser Vorhaben soll das Andenken unserer Vorgänger ehren, die die Archivdokumenrte gesammelt und bewahrt haben, die sie verzeichnet und der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung gestellt haben. Einige von diesen Archivaren waren wahre Gelehrte, Geschichtsforscher und Kenner der Sprachen und der Paläographien, in denen die Dokumente in den rumänischen und auch in ausländischen Archiven geschrieben waren.

His dictis et scriptis, sit in hora bona! Neumarkt am Mieresch, am Septemberam Festtage der Kreuzerhöhung. Liviu Boar, Herausgeber und Chefredakteur. Éditée par la Direction départementale des Archives Nationales, la publication était intitulée Répertoire des Archives de Mureş. Naissait ainsi la première publication spécialisée des archivistes de Târgu Mureş.

Cette institution est une mémoire écrite du peuple roumain.

eo pentru pierderea de grăsimi mese pentru a ajuta la pierderea grăsimii corporale

La parution de ce répertoire a malheureusement dû être suspendue. De même, nous tenons à remercier nos sponsors pour avoir soutenu financièrement notre projet. Ces biographies seront publiées par la suite dans un volume portant le même titre. À leur tour, les archivistes étaient de véritables érudits, des chercheurs- historiens, maîtrisant les langues et les paléographies des documents gardés dans les archives roumaines et, parfois, étrangères.

Ceci dit, espérons que ce projet sera couronné de succès! Napvilágot látott a Maros megyei levéltárosok első szakkiadványa, amely az időszak egyik első olyan szakfolyóirata volt amelyet a Román Nemzeti Levéltárak egy területi szerve adott ki.

Íme, mit írtam akkor a kiadói előszóban, AZ ÚT KEZDETÉN címmel: Tudatában vagyunk a nehéz feladatnak amelyet felvállaltunk, de szilárd a meg győződásünk, hogy az anyagi nehézségek ellenére, amelyeken az intézményünk átmegy, sikerült majd időszakosan kiadnunk ezt az évkönyvet, hogy egy tükre legyen a román levéltárosok tevékenységének.

Az évkönyv az 12 Anuarul Arhivelor Mureşene - Serie Nouă utáni ifjú levéltáros nemzedék lelkesedésének és a már sok éve tevékenykedő levéltárosok kiforrottságának eredménye, azon idős kollégáké, akik letették ezen intézmény alapjait.

Sajnos csak öt kötetet tudtunk közölni az évkönyvből között, és azon optimizmus dacára, amellyel elindítottuk a sorozatot, az anyagi nehézségek erősebbnek bizonyultak, és sajnos fel kellett függesztenünk az évkönyv kiadását. De tíz évvel az első szám, és hat évvel az utolsó kötet kiadása után, újraindítjuk a Maros Megyei Levéltár Évkönyve Új sorozatát, amely minőségére garancia a szerkesztői Tudományos Tanács, amelynek tagjai a romániai és nemzetközi go365 provocarea pierderii în greutate jeles személyiségei, akadémikusok, egyetemi tanárok, kutatók, levéltárosok, akiknek megköszönjük azt a megtiszteltetést, hogy elvállalták a részvételt.

És itt köszönjük meg szponzoraink nagyvonalú anyagi támogatását. Go365 provocarea pierderii în greutate új sorozatban is megtartjuk azt a szerkezetet, amely kikristályosodott az előző négy kötetben: lesz egy levéltártan fejezetünk, egy másik, amelyben a levéltári kutatásokon alapuló tanulmányokat közlünk, egy harmadik, amelyben eddig ismeretlen levéltári dokumentumokat adunk közre, közlünk recenziókat, és szakkiadványokat is ismertetünk.

Ezeket az életrajzokat utólag egy azonos című kötetben tervezzük közölni.

Anuarul Arhivelor Muresene 2012

Ez egy olyan terv, amelynek célja a — sokszor ismeretlen — elődök emlékének tisztelete, akik hozzájárultak az iratok összegyűjtéséhez, megőrzéséhez, feldolgozásához és a tudományos kutatásra való közreadásához.

Munkájuk nélkül sok kutató nem tudott volna a nemzet történelme szempontjából alapvető munkákat elkészíteni. A maguk során ezek a levéltárosok széleskörű tudással rendelkeztek, igazi történelemkutatók voltak, a romániai és külföldi levéltárakban őrzött iratok nyelvének és paleográfiájának jó ismerői. Ezeket előrebocsátva azt kívánom, hogy az új kiadvány szerencsés csillagzat alatt szülessen! Marosvásárhely, szeptember 14, a Szent Kereszt ünnepén.

De modul de desfăşurare a întregii acţiuni şi de atitudinea adoptată de inspectorul de teren, depinde reuşita sau eşecul acestei activităţi.

Relaţiile inter-umane sunt una dintre cele mai complexe şi sensibile laturi ale activităţii arhivistice. Accentul care se pune în ultimul timp pe relaţia cu cetăţeanul, atitudinea funcţionarului public în faţa cetăţeanului, reclamă un studiu aprofundat atât a metodelor de lucru în concordanţă cu legile arhivistice, cât şi analiza tipologiilor umane întâlnite în munca de teren, determinând în cele din urmă formarea unei personalităţi şi atitudini competente şi complete, din punct de vedere profesional, a lucrătorului din arhive.

rx să piardă în greutate mâncătorul pretențios pierde în greutate

Formarea profesională a arhivistului începe întotdeauna cu aprofundarea legislaţiei în domeniu şi cunoaşterea întregii legislaţii de specialitate. Numai prin aplicarea legislaţiei, aceasta devine cunoscută şi respectată atât de cel care o promovează, cât şi de cel căruia i se adresează. Capacitatea de adaptare la situaţiile neprevăzute şi de reacţie la stres, profesionalismul în abordarea problemelor ridicate de partenerii de discuţie, sunt calităţi pe care legea le cere, dar care nu pot fi dobândite decât în urma experienţei profesionale şi cu implicarea activă în faţa provocărilor societăţii.

Psihologia umană joacă un rol foarte important în activitatea publică pe care inspectorul de teren o dezvoltă în activitatea de control şi acordare a asistenţei de specialitate. De cele mai multe ori abordarea din perspectiva socio- umană este mai valoroasă şi cu rezultate mai rapide decât o abordare strict legislativă şi ultimativă.

Fii plătit pentru a merge: 40 + moduri Creative de a face 500 $pe lună sau mai mult

În activitatea sa, lucrătorul de teren are de înfruntat caractere umane şi situaţii determinate de factorul uman. Gestionarea acestor situaţii este un factor de evaluare ulterioară a acţiunii de control, iar rolul inspectorului de teren poate fi determinat şi de răspunsul pozitiv sau negativ al unităţii controlate.

Contrar altor domenii de activitate, în care răspunsul pe termen scurt este cel mai bine evaluat, în domeniul arhivistic impactul pozitiv pe termen lung şi prelungirea în timp a activităţilor ce se efectuează asupra unei arhive este un factor pozitiv şi denotă o reuşită a inspectorului de teren pentru unitatea respectivă.

Implicarea pe termen lung a factorilor de decizie şi condensarea permanentă a relaţiilor profesionale în domeniul prelucrării şi conservării documentelor, nu fac decât să confirme rolul deosebit de important al acţiunilor întreprinse de instituţia Arhivelor, prin intermediul inspectorilor de teren.

Imaginea instituţiei este astfel susţinută şi îmbunătăţită permanent şi cu ajutorul profesioniştilor care sunt go365 provocarea pierderii în greutate numai din spatele uşilor 17 Anuarul Arhivelor Mureşene - Serie Nouă care ascund dosare prăfuite de vreme. Privită din perspectiva legislativă, activitatea de acordare a asistenţei de specialitate la creatorii şi deţinătorii de documente are o sferă largă de acoperire, dezvoltând paleta relaţiilor sociale prin prisma abordării metodologice a problemelor arhivistice.

Urmând firul metodologiei prin care un lucrător atinge pragul dezvoltării la cote optime a relaţiilor din afara unităţii, la nivel naţional au fost elaborate legi directe şi legi colaterale care aduc o imagine de ansamblu asupra cerinţelor ce trebuiesc îndeplinite pentru afişarea în cadrul legislativ a relaţiilor cu publicul.

Activitatea la creatorii şi deţinătorii de documente implică relaţiile cu organizaţii de stat şi private, cu creatori persoane fizice şi juridice. Din această perspectivă, legislaţia românească prevede o serie de norme şi reguli de conduită în cadrul relaţiilor cu publicul şi a relaţiilor publice.

Prima categorie salarială care are prevăzută această activitate, este categoria funcţionarilor publici.

Legea nr. Din analiza acestor principii se poate dezvolta o întreagă filozofie a exercitării atribuţiunilor de serviciu. Extinzând sfera aplicabilităţii şi depăşind cadrul legislativ, se poate afirma cu certitudine că aceste principii sunt mai mult decât necesare în desfăşurarea activităţilor în orice domeniu care presupune dezvoltarea unor relaţii inter-umane.

rezultatele arzătoarelor de grăsime t5 pierderea în greutate pe fmd

Privită din perspectiva reglementării unor standarde salariale, Legea privind Statutul funcţionarilor publici reflectă drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici. În ceea ce priveşte relaţiile ce le dezvoltă funcţionarii publici în virtutea principiilor care stau la baza funcţiei, legea go365 provocarea pierderii în greutate câteva drepturi cu incidenţă asupra subiectului lucrării de faţă2: dreptul la opinie; interzicerea discriminării între funcţionarii publici, pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, origine socială sau de orice altă asemenea natură; dreptul la informare; dreptul la asociere sindicală; dreptul la salariu; timp de lucru de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână; autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să asigure funcţionarilor publici condiţii normale de muncă şi igienă de natură îmbrăcăminte pentru femei le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică şi psihică; dreptul la asistenţă medicală, proteze şi medicamente, în condiţiile legii; dreptul la pensie şi alte drepturi de 1 Legea nr.

Autoritatea sau instituţia publică este obligată să asigure protecţia funcţionarului public împotriva ameninţărilor, go365 provocarea pierderii în greutate, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei publice sau în legătură cu aceasta. Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau instituţia publică va solicita sprijinul organelor abilitate, potrivit legii.

Legea a fost modificată la alineatul 10, care se referă la dreptul la despăgubiri în cazul în care funcţionarul public a suferit, din culpa autorităţii sau instituţiei publice, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu 3. Cariera profesională este unul dintre elementele de bază în desfăşurarea activităţii.

De modul cum sunt îndeplinite sarcinile de serviciu şi de calitatea lucrărilor efectuate, depinde evoluţia carierei profesionale. La toate acestea se adaugă ambiţia şi interesul pe care funcţionarul public le afişează în zona interesului personal pentru dezvoltarea carierei profesionale. Legislaţia românească are prevăzute, pentru categoria funcţionarilor publici, o serie de prevederi care stabilesc principiile, metodele şi mijloacele prin care este organizată şi se poate dezvolta cariera funcţionarilor publici.

george christensen pierdere în greutate cum să ți arzi toată grăsimea burtă

Legea defineşte cariera în funcţia publică ca fiind 3 Au fost menţionate doar drepturile care au incidenţă cu activitate de îndrumare şi control la creatorii şi deţinătorii de documente. Prin aceeaşi reglementare sunt stabilite şi principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei funcţionarului public6: competenţa, competiţia, egalitatea de şanse, profesionalismul, motivarea, transparenţa. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici cuprind o serie de elemente care stabilesc cadrul general pentru formarea go365 provocarea pierderii în greutate corp profesionist de funcţionari publici.

În conformitate cu prevederile legii, a fost elaborat Codul de conduită al funcţionarilor publici7, care reglementează normele de conduită profesională a funcţionarilor publici. Acestea sunt obligatorii pentru toţi funcţionarii publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome şi are ca obiective creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică, prin8: go365 provocarea pierderii în greutate normelor de conduită profesională; informarea publicului cu privire la conduita profesională a funcţionarilor publici; crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii publici — pe de o parte — şi între cetăţeni şi autorităţile publice, pe de altă parte.

Acelaşi Cod emite şi principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici9: supremaţia Constituţiei şi a legii; prioritatea interesului public; asigurarea egalităţii de tratament a tuturor cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice; profesionalismul; imparţialitatea şi independenţa; integritatea morală; libertatea gândirii şi a exprimării; cinstea şi corectitudinea; deschiderea şi transparenţa.

Pe baza acestor principii, au fost elaborate Normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici10, care cuprinde 15 enunţuri de care funcţionarii publici se ghidează în desfăşurarea activităţilor stabilite conform fişei postului : asigurarea unui serviciu public de calitate, loialitatea faţă de Constituţie şi lege, loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice, libertatea opiniilor, respectarea eticii în activitatea publică, neefectuarea de activităţi politice, respectarea legii în folosirea imaginii proprii, conduita în cadrul relaţiilor internaţionale, interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, participarea la procesul de luare a 5 Hotărârea nr.

Prima lege democratică a Arhivelor Naţionale, adoptată înstabileşte principiile de funcţionare ale acestei instituţii greu încercată de-a lungul timpului. Elaborarea acestei legi a fost punctul de plecare în schimbarea opticii în ceea ce priveşte relaţiile publice şi relaţiile cu publicul, în democratizarea instituţiei Arhivelor şi în afirmarea principiilor care, ulterior, au fost cuprinse în legile colaterale.

Articolul 4 al legii are prevederi referitoare la creatorii şi deţinătorii de documente. Acest articol deschide calea acordării asistenţei la creatorii şi deţinătorii de documente şi trasează obiectivele controlului de specialitate. Activitatea de control şi asistenţă de specialitate este unul din atribuţiile Arhivelor Naţionale şi este cuprinsă în prevederile art.